Türkiye Haber Portalı Logo 2
H. Çiğdem Yorgancıoğlu Lions Kulübü’nde Konuşmasında Bahsi Geçen Chi Ci Talks Özel Nedir

H. Çiğdem Yorgancıoğlu Lions Kulübü’nde Konuşmasında Bahsi Geçen CHI CI Talks Özel Nedir?

Madem ki, onca çabaya rağmen dünya üzerinden ötekileştirmeleri ve kutuplaşmaları bütünüyle tek hamlede arındırmak mümkün olmuyor, Olsalar da henüz dilediğimiz gibi olmuyor. O halde Kutuplaştırıcı anlatılar ve güvensizlik ile en uzak noktada tutmamız gerekenler arasında ilk sırada geliyor çocuklar. Çocuğun üstün yararı her daim liste başı. Böyledir Çiğdem Yorgancıoğlu’nun tüm çocuklara ilişkin projelerinin anlatısı. 

Dünya ölçeğinde bakıldığında yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde kanserli çocukların %80’inden fazlası başarıyla tedavi edilirken, düşük ve orta gelirli ülkede iyileşme oranı sadece yaklaşık %20.  Genetik faktörleri bir yana alırsak kanser ,önleme, tarama, erken teşhis, tedavi ve palyatif bakım için kanıta dayalı stratejiler sayesinde bir dereceye kadar  önlenebilir ve kontrol edilebilir bir hastalıktır.Diğer pek çok  bulaşıcı olmayan hastalıklar ortak olan, kansere yönelik en yaygın değiştirilebilir risk faktörleri arasında ütün kullanımı Düşük meyve ve sebze alımı,alkolün zararlı kullanımı, fiziksel aktivite eksikliği,kirli hava ve kimyasallar, ozon tabakasındaki incelme heralde liste başını çekerler. Kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma yapılacak çoklarca çalışmadan sadece bir kaçını temsil edebilir. Dünya Kanser günü nedeniyle kanser ve önlenmesi, erken tanısı,tedavisindeki zorlukları aşma  ya da tanı ve tedavi için gereken kaynağı yaratma yolları  konusundaki farkındalığa dair söylenebilecek de pek çok şey var. Bunlar içinde bir de Çocukluk Çağı kanserleri var ki o tamamıyla farklı bir özellik göstermekte. Kan kanseri (lösemi), lenf nodu kanseri (lenfoma), beyin tümörü, kemik tümörü (osteosarkom, Ewing sarkomu), böbrek tümörü (Wilms tümörü), adrenal bez tümörü (nöroblastom), yumuşak doku tümörleri (rabdomyosarkom), retina tabakası üreme hücrelerinden kaynaklanan göz tümörü (germ hücreli tümörler), karaciğer tümörü (hepatoblastoma gibi çocukluk çağında görülen kanserler; ve dünya güzeli biriciklerimiz ÇOCUKLAR! bu sayılan hastalıklardan birine yakalandığında ister hasta çocuklar olsun ister , kardeşleri, ebeveynleri çocukluk çağı kanseriyle ilgili zorlu mücadeleler verirken yalnız değiller. Çünkü onlara siz yalnız değilsiniz diyerek el uzatanlar da var bu dünyada. Lions Kulübü gibi. Lions Kulübü de çeşitli etkinliklerle maddi manevi İhtiyaçlara yönelik sponsorlarının desteğiyle pek çok kaynak yaratan projelerinin yanı sıra çocukluk çağı kanseri hakkında kamuoyunda farkındalık yaratma yolunda da geçmişte olduğu gibi bugün de başarılı adımlar atmaktadır.

H. Çiğdem Yorgancıoğlu'nun Lions Kulübü'nde Dünya Kanser Günü Konuşmasından Izler (3)

Farklı uzmanlık alanlarında, Dünya barışı, tabiatın ve tüm canlı aleminin korunması, eğitim, kültürel çeşitlilik, sağlıklı ve zinde yaşam, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, çocukların üstün yararı ve kapsayıcılığı teşvik eden pek çok Sosyal sorumluluk projesine katkı sunmuş ve sunmakta olan ve halen bu konudaki gayretlerini sürdüren Cigdem Yorgancıoğlu kendi ismi ile anılan Chi Ci Talks söyleşi programlarını da bu nevi adımlarında bir merhale olarak görmektedir. 

Bu doğrultuda geçtiğimiz ay Lions ev sahipliğinde ve bünyesinde bu ve benzeri konuları masaya yatırdıkları bir Chi Ci Talks söyleşisi gerçekleştirmişler idi..

Lions Kulübü 118 Y Çocukluk Çağı Kanserleri Komite Başkanı Deniz Molu ve Çiğdem Yorgancıoğlu bu duyarlı konuda Kilercibaşı Köşkü’nde Cigdem Yorgancioglu Chi Ci Talks Söyleşisinde davetliler ve akredite basın önünde bir farkındalık geliştirme hedefine yöneldiler. Burada bu kapsamda Kilercibaşı Köşkünde gerçekleşen söyleşinin videosu  buradadır .

Dünya Kanser günü Özelinde 

Dünya Kanser gününün vesilesiyle, Çocukluk Çağı Kanserleri Komitesi  118 Y Anadolu Yakası Kulüpleri Dönem Etkinlikleri 2023-2024 başlığı altında 5 Şubat 2024 Lions Kulübü “Çocukluk Çağı Kanserleri Bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.Toplantı  sırasında konuşan ve kanserin ve dünyanın farklı kıtalarında başlattığı,yer aldığı ya da projelendirdiği ülke ve yerel yönetimlerle, üniversitelerle, STK larla birlikte ya da bireysel olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin kendisi için öneminin yanısıra Lions ailesi ile bu amaçla ve projelerde yollarının da nasıl kesiştiğini aktaran Lions kulübü Dış Proje Destek  Gönüllüsü Çiğdem Yorgancıoğlu, Lions Kulübü “Çocukluk Çağı Kanserleri 118 Y Dönem  Komite Başkanı Deniz Molu ile geçtiğimiz ay gerçekleşen konu özelinde gerçekleştirdikleri  yukarıda bahsedilen  Chi Ci Talks‘da yer alan anlatımlara dikkat çektiği konuşma yaptı. Bununla birlikte  Lions işbirliği ile ÇÇK özelinde Sivil Toplum kuruluşları ile ilgili yapmış oldukları proje çalışmalarının ve bu çalışmaların içinde yer almanın ve bunların somut çıktılarının katkısına odaklanmanın  düşünsel temelini oluşturan ana noktaların altını çizdi.(Örneğin Çiğdem Yorgancıoğlu Lions LÖSEV etkinliği gibi )

H. Çiğdem Yorgancıoğlu'nun Lions Kulübü'nde Dünya Kanser Günü Konuşmasından Izler (1)

Hazirandaki Lions ailesinin “Biz”bilincin” de tebrik eden Çiğdem Yorgancıoğlu Toplantı öncesinde katıldığı kokteyl resepsiyon da da Yine proje gönüllüsü olarak kendisinin bizzat çalıştığı ve Lions’un da işbirlikteliği ve dayanışma içinde olduğu KAÇUV Vakfı  ve LÖSEV ailelerinin de(sabah yapmış olduğu konuşmalara istinaden) selamlarını iletti.

Lions 118 Y ÇÇK  Dönem Komite Başkanı Deniz Molu, başkanlığını yaptığı toplantıda; “Çocukluk Çağı Kanseri Komitesi olarak 2.donem toplantimizi şimdiye kadar yaptiklarimizin tekrari,yapacaklarimizin listesini oluşturarak devam ettik. Emeği geçen herkese minnettatim.Var olmak,birlikteligi paylaşmak böyle bir sey olmalı.”şeklinde konuştu.

Çocukluk Çağı Kanserleri ile ilgili Çiğdem Yorgancıoğlu aynı zamanda KAÇUV ve LÖSEV Proje Gönüllüsüdür. Ve yoğun bir şekilde bu STK ların da yer alacağı projelerin içindeki çalışmalarını önümüzdeki 15 Şubat haftasına yönelik olarak sürdürmektedir.

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1
Booking Rezervasyon 1

Index Sitemap URL List

Turhapo Logo 2
Türkiye Haber Portalı Logo 2
Türkiye News Portal Logo