Türkiye Haber Portalı Logo 2
Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu Boğaziçi Zirvesi, “gelecek Yüzyılı Karşılamak” (3)

Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu | Boğaziçi Zirvesi, “Gelecek Yüzyılı Karşılamak”

Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör tarafında Yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının geliştirilmesine yönelik gelecek vizyonu, Sürdürülebilir sanayi politikaları, Ekonomik ve  endüstriyel büyümeyi hızlandıran, geciktiren  ve yavaşlatan süreç, üretim yapısını çeşitlendirme kapasitesi Ekonomik istikrarsızlık ve göçler, Geleceğe dair uzun vadeli hedefler, yapay zeka gibi oyun değiştirici gelişmelerin tüm insanlığın faydasına olması için işbirliğinin nasıl olması gerekliliği,  Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası Çalışmaları’nın Önümüzdeki Yüzyılda Önemi  gibi konuların konuşuldu. Bu yıl 14’üncüsü  bir kez daha Conrad; İstanbul Bosphorus’da yapılan Boğaziçi Zirvesi, “Gelecek Yüzyılı Karşılamak” temasıyla akademisyenleri iş dünyasını ve sanatçıları bir araya getirdi. 16-17 Kasım 53 farklı ülkeden konuşmacı ve katılımcının yer aldığı, “27 ayrı panelde, kendi alanlarında uzman kişilerin yer aldığı zirvede, çok taraflı iş birliğinin barışın ve kalkınmanın temeli olduğunun altı çizildi.Her sene olduğu gibi ekonomist araştırmacı yazar ,eğitmen Çiğdem Yorgancıoğlu’da gerek akademi dünyası gerek sanat ve gerekse de İş dünyasının kanaat önderleri ile çeşitli temaslarda bulundu. Uluslararası kongre/konferans ve zirveler düzenlemenin yanısıra sözkonusu etkinliklere konuk konuşmacı,panel moderatörü ya da ziyaretçi olarak katılan Yorgancıoğlu’nun bu sene Boğaziçi Zirvesindeki odak alanları Sanat Evet Vizyonu ve Yükseköğretimde Globalleşme konuları oldu. Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu Boğaziçi Zirvesi, “gelecek Yüzyılı Karşılamak” (1) Küreselleşme sürecinde rekabet gücünü üst seviyelere çekmeye yönelik Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren Akademik kurumların ve aktörlerin çalışma biçimleri  ve Yükseköğretimde öğretim ve öğrenim anlamında kaliteden feragat edip etmedikleri,Bölgesel araştırma merkezleri oluşturmada eğitim modellerinin katkısı, Araştırma-geliştirme alanında güncel çalışma modelleri, Akademik organizasyonler özleinde  üst-düzey kapsamlı ,geniş bütçeli projelere ev sahipliği  yapmanın ülke ekonomilerine  katkıları ,küresellleşen yükseköğretim ve jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme alanları, Öğrenci araştırmacı ve öğretim üyesi mobilitesi  Kültürel çeşitliliğe etkileri,,  eğitim-öğretim, araştırma–geliştirmenin  toplumsal ölçekte katkıları ve bu etkilerin dijitalleşme dönüşümü ile birlikte ölçme biçimleri , yeni yüzyılda müfredatlar geliştirmenin neye evrileceği,ezbersiz eğitimin inşası, bilgi toplumu yaratma çabasında Uluslararasılaşmanın önemi, sınır ötesi ve ulus-aşırı yükseköğretimin beyin göçü ile ilşkileri ,uluslararası kampüs modeli, hepsi Yorgancıoğlu’nun dünya genelinde eğitimde reformlara yönelik paradigma dışı öğrenme modellerine ve kendi oluşturduğu CLC 360- EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE İnsan zihninin kategorize edilmiş sıralamaların yanısıra dağınıklık içerisinden  nasıl öğrenebileceğini, hafızada heyecanla ve kalıcı olarak nasıl çevik tutabileceğini ve maddi kalıplara takılmadan esnek düşünebilmenin akıcılığını  hızlandıracağını savunan bir bir fikir ve aynı zamanda bir görüşe sahip olan Çiğdem Yorgancıoğlu Chi Lange Challenge 360 yaklaşım olarak anılan Chi Lange Challenge Öğrenme modelleri açısından hayli değerli konular ve olgulara değen  bir panelde Üniverste’den bir hocası okulun rektörü ile de karşılacaktı . Boğaziçi Zirvesi, Eski Boğaziçi Üniversitelileri Bir Araya Getirdi . Toplumun düşünce merkezi yani beyni olan üniversitelere dair, Türkiye’de  YÖK’ün kuruluşundan itibaren yükseköğretim sistemimizin  çok merkeziyetçi ve bürokratik yapı içinde .olduğunu düşünen ve bunun  vakıf üniversitelerinin özerkliklerini etkilediğini düşünen bilimsel ve akademik özgürlüğün korunması, dışarıdan gelecek tehditlerin önlenmesi ve üniversitenin kendine has bilimsel yapı ve örgütlenmeyi oluşturup stratejik planını yapabilmesi bakımından  Kurumsal özerkliğin şart olduğu  fikrini savunan , kendisine has  siyasi görüşünü  “siyâsî liberalim” şeklinde isimlendiren, Cumhuriyet’in ve değerlerinin halk tarafından sâhiplenilmesini önemseyen, herhangi bir meseleye dair  hedefe yönelik olarak “Yapılabilir” diye düşünenin yapacağına inanan , meselerin oturduğun yerden bakıp geriyi çözmekten ziyade geleceğe yönelik bakışla şekilleneceği bakışıyla , ileriyi, geleceği inşâ etme yolunda eğitim sisteminde çok önemli bir reform yapmanın değerine olan inançla  Eğitim Sistemi Girişimi’ni (ERG)nin başlatıcılarından olan ve  üç kitabı bulunan ,1970’li yılların sonunda ülkemizde kamuoyu araştırmaları ve davranışsal sosyal bilim çalışmalarının başlaması ve yerleşmesine önemli katkılar sunmuş olan Türk siyaset bilimci ve akademisyen.,panele Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü ,Emeritus Prof. Dr. Üstün ERGÜDER ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme-Ekonomi mezunu olup halen uzmanlık alanlarının yanısıra üçüncü Üniversitesini İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) bölümünde sürdüren Eğitmen Ekonomist dünya gezgini( 107 ülke) sanatçı  H.Çiğdem Yorgancıoğlu Zirvedeki YÜKSEKÖĞRENİMDE GLOBALLEŞME isimli panel öncesi ve sonrası kısa sohbetlerde bir araya geldiler . 80 li yılların ikinci yarısından 90 lı yılların başlarına ve ilk yıllarına kadar Yorgancıoğlu’nun çift anadal eğitimi boyunca Boğaziçi Üniverstesi’nde aynı iklimi yaşayan ve okul zamanlarından bu yana sohbet etmeyen Ergüder, böylelikle yıllar sonra üstelik Yorgancıoğlu’nun siyaset bilimi öğrencisi olmaya başladığı bir zamanda yeniden biraraya gelmiş oldu.Ezbersiz ve Yeni Nesil öğrenme yöntemlerine dair projeler özelinde gelecekte hangi projelerde birlikte yol alacaklar bunu gelecek günler gösterecek. Yükseköğrenimde globalleşmenin ele alındığı  panelin modertörlüğünü üstlenen Boğaziçi Üniversitesi’nin dördüncü rektörü olan Sabancı Üniversitesi Emeritus Profesörü Üstün Ergüder’in özgeçmişine dair birkaç satır arası hakkında da şunlar söylenebilir .Lise diplomasını 1957 yılında Robert Kolej’den , lisans derecesini (B.A. Admin.) İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini Syracuse Üniversitesi Maxwell Vatandaşlık ve Halkla İlişkiler Okulu’nda (New York, ABD) gerçekleştirdi ve doktora derecesini aldı. 1970 yılında Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna katıldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden izinli olarak Michigan Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak bulundu ve Syracuse Üniversitesi’nin yanı sıra New York Eyalet Üniversitesi Binghamton’da da ders verdi. Ağustos 1992 ile Ağustos 2000 tarihleri arasında iki dönem üst üste Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Rektör olarak atanmadan önce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 16.15-17.30 YÜKSEKÖĞRETİMDE GLOBALLEŞME YER: Salon B MODERATÖR: Emeritus Prof. Dr.Üstün Ergüder  , Turkiye PANELİSTLER: • Özel Hurmuzlu Kıdemli Girişim Risk Yo netimi Analisti, Qatar University, Katar • Mehmet Ali Tuğtan Uzaktan Eg itim Merkezi Başkanı, İstanbul Bilgi Universitesi, Tu rkiye • Emeritus Prof. Dr. Mauro Calise Napoli Federico İİ Universitesi, İtalya • Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye İtalya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ders vermiş olan  kıdemli professor Mauro Calise Zirvede Napoli Federico II Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü ve Società Italiana di Scienza Politica’nın (2008-10) Eski Başkanıdır. Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği Elektronik Kaynaklar Web Portalı’nın Editörü ve Direktörü olan ve aynı zamanda, Avrupa’daki bir devlet üniversitesi tarafından açık erişimli multimedya eğitim yazılımının en büyük sağlayıcısı olan Federica.eu’in kurucusu ve Direktörü   Emeritus Professor Mauro Calise’in de panelistlerden biri olarak yer aldığı oturumun moderatörü Ergüder idi. İtalya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ders vermiş olan  kıdemli professor Mauro Calise, Napoli Federico II Üniversitesi Siyaset Bilimi Emeritus Profesörü ve Società Italiana di Scienza Politica’nın (2008-10) eski Başkanı panelistlrden biri.  Il Mulino tarafından yılda üç kez yayınlanan, açık erişimli ve İngilizce ve İtalyanca dillerinde hakemli makaleler sunan Rivista of Digital politics in editörü olan Calise aynı zamanda Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği Elektronik Kaynaklar Web Portalı’nın Editörü ve Direktörü. Olan kıdemli profesor Calise ‘e dair şunları da satırlaralarına  ekleyebiliriz. Uluslararası faaliyetleri arasında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (Başkan Yardımcısı, 2000-2003); Misafir Profesör, Institut d’Etudes Politiques de Paris; Misafir Profesör ve Araştırma Görevlisi, Cornell Üniversitesi; Araştırma Görevlisi, Harvard Avrupa Çalışmaları Merkezi. Devlet teorisi, siyasi partiler, yönetici elitler, siyasal iletişim ve kavram analizi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kitaplar, dergi makaleleri ve gazete köşeleri yayınladı.

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1
Booking Rezervasyon 1

Index Sitemap URL List

Turhapo Logo 2
Türkiye Haber Portalı Logo 2
Türkiye News Portal Logo